sözbaşy -0525a

Önümler

MSR10A 800 Puffs lomaý lomaý bir gezek ulanylýan wape ruçka ullakan tüsse

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: Φ16 * 104MM

Elektron suwuklygyň kuwwaty: 2,8ml

Nikotiniň güýji: 20mg (2%)

Batareýanyň kuwwaty: 550mAh

Çorbalar: 800 çemçe tagamlar: Ananas üzümi, gök buz, garpyz çerwi, banan buzy, papaýa çilek, mango apelsin pomelo, mango guwa, alma şetdaly, gülgüne limon, sowuk nan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Aýratynlyk:

Iýmit derejeli kompýuter materialy, Alýumin jisimi, Ajaýyp beden we ajaýyp el duýgusy, Siňdiriş burun dodaklaryň dizaýnyna laýyk gelýär, Saýlamak üçin dürli tagamlar

1 × 800 Bir gezek ulanylýan pod enjamy

Pleönekeý gaplamak.Zawoddan adaty gaplamak, gaplamak duýdurmazdan üýtgedilip bilner.Sargyt maslahatlary: Bir gezek ulanylýan pod toplumy, elektron şiräni dolduryp, kartrij we rulony çalşyp bilmersiňiz.

Şeýle hem, MS-de bir gezek ulanylýan pod toplumyny alyp bilersiňiz

Bukja:

1 sany / gap

10 sany / görkeziş gutusy

Daşarky gutynyň ululygy: 33.5 * 29 * 37 CM

Daşarky gutynyň agramy: 17.5kg

54 sany kompýuter gutusy / Daşarky guty

NG: 12.4Kg

MSR10A
Nebit kuwwaty 2.8ML
Puffs 800
Garşylyk 1.8Ω
Naprýa .eniýe 4.2V
Batareýanyň kuwwaty 550mA
Sizeeke ululyk Φ16 * 104MM
Leeke agram 35g
Aýratynlyklary 1. Syzdyryjy subutnama
2.Ajaýyp beden we owadan el duýgusy
3. Reňkleriň dürli görnüşleri
4. Saýlamak üçin dürli tagamlar

Jikme-jik surat

Sorag-jogap

S: Öndüriji?

J: Hawa, 6000m²-den gowrak meýdany bolan 3 zawodymyz bar, Saparyňyza hoş geldiňiz !!!

S: Mysal üçin sargyt goýup bilerinmi?

J: Ilki bilen hilimizi barlamak üçin nusga sargytlaryňyza hoş geldiňiz!

S: Logotipimi çap edip bilerinmi?

J: Hawa, OEM / ODM hyzmaty elýeterli.

S: OEM-iň MOQ näme?

J: Şoňa görä OEM sargyt üçin 1000-10000 sany.

S: Önümleri nädip sargyt etmeli?

1-nji ädim.Haýsy modeliň we hiliň gerekdigini aýdyň, Iň soňky sitata alyň

2-nji ädim.Proforma hasap-fakturasyny ediň

3-nji ädim.PI bize tassyklady we tölegi tertipläň.

4-nji ädim.Töleg alanymyzdan soň, önümçilik nusgalaryny tassyklaýarys

5-nji ädim.Tassyklanylandan soň öndürip başlaň.

S: Önümleriň kepilligi?

J: Önümleriň köpüsi üçin 3-6 aý kepillik bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň