sözbaşy -0525a

Önümler

MSR10B 1500 Puffs şiresi modeli omörite elektroniki çilimler Bir gezek ulanylýan E çilim, çilim çekýän suwuklyk

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: φ18 * 108mm

Elektron suwuklygyň kuwwaty: 5ml

Nikotiniň güýji: 5% / 2% SE

Batareýanyň kuwwaty: 850mAh

Puffs: 1500 Puffs


Önümiň jikme-jigi

Mahabat suratlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Aýratynlyklary:

Iýmit derejeli kompýuter materialy , Meşeli rulon, uly bulut, Alýumin jisimi, Ajaýyp beden we ýakymly el duýgusy ction Soruş burun dodaklaryň dizaýnyna laýyk gelýär, Saýlamak üçin dürli tagamlar

1 × Bir gezek ulanylýan pod enjamy 850mAh

Pleönekeý gaplamak.Zawoddan adaty gaplamak, gaplamak duýdurmazdan üýtgedilip bilner.Bellik: Bu öňünden doldurylan bir gezek ulanylýan pod toplumy.Batareýany zarýad alyp bolmaýar we podwodkany dolduryp bolmaýar.Üns bereniňiz üçin sag boluň.

Bukja:

1 sany / gap

10 sany / görkeziş gutusy

Daşarky gutynyň ululygy: 36.5 * 26 * 38.5 CM

Daşarky gutynyň agramy: 20.5kg

45 sany kompýuter gutusy / Daşarky guty

NG: 15.8Kg

MSR06 Model Custom 1500 Puffs şiresi Elektron elektron çilimler Bir gezek ulanylýan E çilim, çilim çekýän suwuklyk (2)
Nebit kuwwaty 5ml
Puffs 1500
Tagamlar Üzüm buzy
Banan buz
Gök Razz
Garpyz buz
Gülgüne limonad
Garşylyk 2.0ohm
Naprýa .eniýe 4.15v
Batareýanyň kuwwaty 850mAh
Sizeeke ululyk φ18 * 108mm
Leeke agram 34.5g
MOQ Her tagam üçin 2000 sany
Bahasy  
Aýratynlyklary 1. Syzdyryjy subutnama
2.Ajaýyp beden we owadan el duýgusy
3. Bokurdagy urýan uly bug
4. Reňkleriň dürli görnüşleri
5. Saýlamak üçin dürli tagamlar

Jikme-jik surat

Sorag-jogap

OEM ýa-da ODM edip bilersiňizmi?

Hawa OEM we ODM hoş geldiňiz.

Gurluşyk wagty näçe?

Nusgalar üçin 1-3 iş güni, köpçülikleýin sargyt üçin 5-7 iş güni.Paperörite kagyz guty gaplamasy, soňky dizaýny tassyklandan soň 7 iş güni töweregi wagt alar.

Hyzmatdaşlyk näme?

DHL, Fedex, UPS, Howa ýükleri we ş.m.

Logotipimi ýa-da ýörite dizaýny önümde çap edip bilerinmi?

Hawa, pikiriňizi bize aýdyp bilersiňiz, salgylanmagyňyzy masgara ederis.

Customörite gaplama prosesi nähili?

Iň oňat gaplama dizaýnyňyzy aldyňyz

Şoňa laýyklykda şablon dörediň

Dizaýn üçin müşderilere şablon bilen üpjün etmek (Ora-da müşderi dizaýny tamamlamagymyz üçin dizaýny AI we PDF faýly bilen üpjün edýär)

Önümçilikden öňki nusga tertibi

Mysal tassyklandy

Tassyklamaňyzy alanyňyzdan soň köpçülikleýin önümçilige başlamak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • MSR10Bxq_01 MSR10Bxq_02 MSR10Bxq_03 MSR10Bxq_04 MSR10Bxq_05 MSR10Bxq_06

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň