sözbaşy -0525a

Önümler

MS009 Meta Palo 3000 puffs 950mah akkumulýator 7ml eliquid bilen bir gezek ulanylýan Vape ruçkasy bugy

Gysga düşündiriş:

1.meta palo bir gezek ulanylýan wape ruçkasy biziň dizaýn patent önümimizdir. Biz siziň ýurduňyzda agent ýa-da diňe distribýutor gözleýäris.
2.Bu ýokary hilli material bar.syzma, arassa tagam, uly bulut artykmaçlyklary ýok.
3.aluminium garyndy material esasy beden.Ykjam ululygy, super kanagatlandyryjy uly göwrüm.
4. Arassa tagamyňyzdan, syzmaýan wape enjamyndan lezzet alyň.
Aşakdaky suratlar ýaly 5.8 reňk.deslapky 8 tagam (tagamlaryňyzy saýlamak üçin hyzmatdaşlyk edip bileris).
6. çilim çekeniňizde datçigi açyň / öçüriň.
7. bir gezek ulanylýan wape ruçkasy, gaýtadan ulanylýan önüm.ulanylandan soň daşa düşmäň. eartheri bilelikde söýüň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

batareýa 950mah batareýa
3000 çemçe
3.6V iş naprýa .eniýesi
e suwuk 7.0ml kuwwaty
arassa tagam
2% nikotiniň düzümi
Oem odm zakazy üçin 2-5%
rulon 1.4ohm garşylyk
tor süzüldi
syzdyryjy atomizator ýok
material alýumin garyndysy esasy beden
iýmit derejesindäki agzyň tekiz dizaýny
reňkli beden dizaýny, ideýa dizaýnlary.
jikme-jiklikleri ruçkanyň ululygy: silindr ruçkasy bilen 112.5 * 23
tekiz agzy.
Agramy 54g
reňk: suratlar ýaly.OEM ODM-e hoş geldiňiz
artykmaçlygy 1. Syzdyryjy subutnama
2.Ajaýyp beden we owadan el duýgusy
3. Bokurdagy urýan uly bug
4. Reňkleriň dürli görnüşleri
5. Saýlamak üçin dürli tagamlar
6.big bulut, doly kuwwat, ajaýyp dizaýn ideýa patent önümi
tagam 1.Meri berini garyşdyryň 2. naýza nanasy 3.tango punch 4.blak nar nar 5.mango şetdaly garpyz 6.strawberry banan 7.starberry garpyz buz 8.blue razz buz
bukjasy 1 sany paket / gap
10 paket / görkeziş gutusy
30 görkeziş gutusy / karton guty
karton guty 41 * 34 * 31 sm ululykda 20,6 kg
kepillik 6 aý
OEM ODM sargyt 5000MOQ
1-4 hepde önümçilik wagty
35% goýum + 65% balans tölegi

META palo (6)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň