sözbaşy -0525a

Önümler

MSR13 5000 puffs Bir gezek ulanylýan wape ruçkasy 12ml wape ruçka pod çilim

Gysga düşündiriş:

r12-1 paket (6)

r13-10 paket (1)

Ölçegi: 118 * 25 * 25mm

Elektron suwuklygyň kuwwaty: 12ml

Nikotiniň güýji: 20mg (2%)

Batareýanyň kuwwaty: 850mAh

Puffs: 5000Puffs


Önümiň jikme-jigi

Mahabat suratlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Aýratynlyklary:

Iýmit derejeli kompýuter materialy; Organiki tebigat pagta; Alýumin jisimi;Ajaýyp beden we owadan el duýgusy;Sorujy burun dodaklaryň dizaýnyna laýyk gelýär; Saýlamak üçin dürli tagamlar
Bilen gelýär

1 × 5000 Bir gezek ulanylýan pod enjamy 850mAh

Pleönekeý gaplamak.Zawoddan adaty gaplamak, gaplamak duýdurmazdan üýtgedilip bilner

Sargyt maslahatlary: Bir gezek ulanylýan pod toplumy, elektron şiräni dolduryp, kartrij we rulony çalşyp bilmersiňiz.
Şeýle hem, MS-de bir gezek ulanylýan pod toplumyny alyp bilersiňiz.

Bir gezek ulanylýan wape ruçkasy prefillable 12ml wape ruçka pod 5000 puffs ekigarette (13)
Nebit kuwwaty 12ml
Puffs 5000
Tagamlar Üzüm buzy
Banan süýdü
Energiýa içgisi
Mämişi soda
Mango çilek buz
Awertudana donut
Ajaýyp buz
Salkyn nan
Miwe birleşmesi
Pina Colada Rum
Gyzyl alma limony
Gummy Bear
Garşylyk 1.0ohm
Naprýa .eniýe 3.6V
Batareýanyň kuwwaty 850mah
Sizeeke ululyk 118 * 25 * 25mm
OEM / ODM Hawa
MOQ 2000pc / tagam
Aýratynlyklary 1.Mesh rulon, uly bulut
2. Ulanyjylar üçin ajaýyp “C” görnüşli çalt zarýad beriş tehnologiýasy bilen
3. Düzülip bilýän howa akymy dürli buglama talaplaryňyza laýyk bolup biler
4.Ajaýyp beden we owadan el duýgusy

Jikme-jik surat

Sorag-jogap

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz Hytaýda gönüden-göni zawod we 7 ýyldan gowrak wagt bäri üzümçilik işi bilen meşgullanýarys

Sargyt nädip goýmaly?

1. Derňew iberdiňiz, talaplaryňyzy we mukdaryňyzy aýdyň;

2. Tassyklamak üçin sargyt Proforma fakturasyny iberýäris;

3. Sargyt bereniňizden soň önümçilik edýäris;

4. Doly töleg alanymyzdan soň ibermegi tertipleşdirýäris.

Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

1. Mysal üçin sargyt: 1-3 gün

2. Köp sargyt: 4-7 gün

3. OEM buýrugy: takmynan 10-14 gün,

4. ODM sargyt: 1 aý töweregi.

Arzanladyş barmy?

Sargydyňyza görä iň gowy bahany bereris.

Önümlere şahsy nyşan goýup bilerinmi?

J: logoöriteleşdirilen logo çap etmek mümkin

B: Diňe re modeimiň ösüşi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • MSR13-xq

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň