sözbaşy -0525a

Önümler

MS007 Aurabar 600 Puffs bir gezek ulanylýan wape ruçkasy Şençzhenen zawodynyň patent dizaýny we çilim öndürijisi

Gysga düşündiriş:

1.aurabar bir gezek ulanylýan wape ruçkasy biziň dizaýn patent önümimizdir. Biz öz ýurduňyzda agent ýa-da diňe distribýutor gözleýäris.
2.Bu ýokary hilli material bar.syzma, arassa tagam, uly bulut artykmaçlyklary ýok.
3.aluminium garyndy material esasy beden.Ykjam ululygy, super kanagatlandyryjy uly göwrüm.
4. Arassa tagamyňyzdan, syzmaýan wape enjamyndan lezzet alyň.

5.Bu aura bar diýýäris. Sebäbi bu agşamlyk dizaýny.
Aşakdaky suratlar ýaly 6.5 reňk.deslapky 5 tagam (tagamlaryňyzy saýlamak üçin hyzmatdaşlyk edip bileris).
7. çilim çekeniňizde datçigi açyň / öçüriň.
8. ulanyp bolýan wape ruçkasy, gaýtadan ulanylýan önüm.ulanylandan soň daşa düşmäň. eartheri bilelikde söýüň.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

 
batareýa 380mah li-ion batareýa
bir gezek ulanylýan 600puffs
3.6 naprýa .eniýe
elektron suwuk 2.0ml kuwwaty
arassa tagamlar
2% başlangyç nikotin
OEM ODM üçin 2-5% nikotin
rulon 1.8ohm
tor süzüldi
syzma ýok
material alýumin
iýmit derejesi
jikme-jiklikleri 1. açyk ululygy: 20 * 11 * 105mm
2. agram: 21g
3. reňk: OEM ODM, deslapky 6 reňk
4. agzyň bölegi göwher monjuk stiliniň dizaýny, gaty owadan atmosfera
5. buglaýjy bedeniň metal täsiri, ýumşak we jemleýiş
6. enjam tekiz ýa-da dik dursa-da gözleri çalt ele alyp biler
artykmaçlygy Uly bulut
doly kuwwaty
patent önümi
ajaýyp dizaýn ideýasy
bukjasy 1 / gap
10 paket / görkeziş gutusy
45 ekran gutusy / karton guty
karton guty: 15.5 kg 29 * 26.5 * 44 sm
kepillik 6 aý
OEM ODM sargytlary 5000MOQ
1-4 hepde önümçilik wagty
35% goýum + 65% balans tölegi
tagamlar 1.strawberry garpyz köpügi 2.blue razz buz 3.strawberry banan 4.mango şetdaly garpyz 5.bakar nar buzy 6.mixed berry

saýlamak üçin tagamlar:

1. garpyz garpyz köpügi

2. gök reňkli buz

3. çaga banan

4.mango şetdaly garpyz

5. gara nar

6. garyndy miwesi

 

AURA (2)AURA (3) AURA (1) aurad (2) aurad (4) aurad (5) aurad (6) aurad (7) aurad (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň